O nás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil spoločnosti

 

Spoločnosť ALVEST, s.r.o. podniká v oblasti čistenia odpadových vôd, vyvíja a vyrába strojné zariadenia pre technológiu vody. Firma zabezpečuje komplexné riešenia od návrhu vhodnej technológie, spracovanie projektovej dokumentácie, výrobu strojnotechnologického zariadenia, montáže a prevádzkovania čistiarne odpadových vôd.

 

História spoločnosti

  • 1993 - Vznik spoločnosti PROX T.E.C. spol. s r.o. Trenčín, ako samostatnej spoločnosti kooperujúcej s ostatnými samostatnými spoločnosťami PROX Praha a PROX Poprad

  • 1998 - Zmena názvu spoločnosti na PROX T.E.C., s.r.o. v súvislosti so zahájením vývoja nových strojných zariadení.

  • 2001 - Zahájenie sériovej výroby vlastných strojných zariadení pre technológiu vody.

  • 2004 - Zmena sídla a názvu spoločnosti na ALVEST s. r. o.. 

V súčastnosti má spoločnosť ALVEST  20 zamestnancov.