Axiálne čerpadlá

 

Použitie

Axiálne hydrodynamické čerpadlá AX  sú určené pre dopravu kvapaliny v oblasti nízkych merných energií ( malých dopravných výšok ) a veľkých prietokov. Svoje uplatnenie nájdu hlavne pri čistení a úprave vôd ako čerpadlá vratných kalov, vo vodohospodárstve pri prečerpávaní prívalových dažďových vôd, v oblasti ochrany životného prostredia a pod. Môžu pracovať vo vertikálnej ako aj horizontálnej  polohe.

Popis funkcie

Pri pracovnom procese axiálneho čerpadla hnací elektromotor udeľuje rotačný pohyb axiálnemu obežnému kolesu, ktoré má malý počet priestorovo zakrivených profilovaných lopatiek. Lopatky obežného kolesa udeľujú kvapaline zmenu hybnosti, tým odovzdávajú kvapaline kinetickú a tlakovú energiu. Časť kinetickej energie je následne v rozvádzači transformovaná na tlakovú energiu.

Technické údaje

Axiálne čerpadlá AX sú hnané ponorným elektromotorom. Pozostávajú zo sacieho telesa, axiálneho obežného kolesa, statorového telesa s rozvádzacími lopatkami, prechodového telesa slúžiaceho na usmernenie obtekania hnacieho elektromotora, ložiskového telesa, hnacieho hriadeľa, mechanickej upchávky, ložísk, spojky hnacieho hriadeľa a elektromotora. K prechodovému telesu sa inštaluje výtlačné potrubie prírubovým spojom príslušnej svetlosti a tlaku PN 6. Hnací elektromotor je chladený dopravovanou kvapalinou.

TYP

HYDRAULICKÉ
PARAMETRE

ELEKTRICKÉ PARAMETRE

DOPRAVNÁ VÝŠKA

PRIETOK

INŠ. PRÍKON

ODOB. VÝKON

ISTIACÍ PRÚD

NAPATIE

H

Q

P

N

I

U

(m )

( l / s )

( kW )

( kW )

( A )

( V )

AX 150 / 250

1,5

40

1,1

0,95

2,55

400

AX180 / 300

1,5

80

2,2

1,9

4,7

400

AX 200 / 400

2,2

110

4,0

3,6

8,2

400

AX 220 / 400

3,0

145

7,5

7,1

15,2

400

 

Materiálové prevedenie

Antikorózna oceľ triedy 17241.

Objednávanie

V objednávke je potrebné uviesť :

 počet kusov

požadovaný prietok

dopravnú výšku

fyzikálne a chemické vlastnosti čerpanej kvapaliny

požiadavku na dopravné potrubie alebo nosnú konzolu

miesto a termín dodávky

kontaktného pracovníka, telefón, fax, príp. ďalšie požiadavky

Špecifikácia dodávky

Súčasťou dodávky je čerpadlo AX ukončené pripojovacou prírubou príslušnej veľkosti s dĺžkou elektrického kábla 10 m. Ďalej je možné doobjednať dopravné potrubie a nosnú konzolu, prípadné elektrorozvádzač so systémom ovládania prevádzky čerpadla od množstva kvapaliny v nádrži. Prípadne iné požiadavky kotvenia alebo pripojenia je potrebné upresniť.

Termíny

Ponuku vypracujeme do 3 dní. Dodávka zariadenia je cca 4-6 týždňov.

Záruky, servis

Záruka na zariadenie je 24 mesiacov. Pozáručný servis zabezpečíme do dvoch týždňov od prijatia požiadavky.

Výhody zariadenia

Vysoká životnosť zariadenia

Nízke energetické nároky potrebné na dopravu veľkého množstva kvapaliny

Minimálne nároky na obsluhu.

Vysoká účinnosť