Biologické čistiarne

priemyselných odpadových vôd

- Mäsový priemysel - jatky, spracovanie mäsových výrobkov 

- Hydinársky priemysel

 - Mliekarenský priemysel 

- Pivovary, sladovne, vinárske závody, liehovary 

- Spracovanie zemiakov, škrobárenský priemysel 

- Konzervárne 

- Drevovýroba 

- Papierenský priemysel

 - Textilný priemysel