Hrablicový kôš

 

Použitie

Hrablicový kôš je určený na separáciu plávajúcich alebo voľne unášaných nečistôt z kvapaliny. Používajú sa prevažne v čerpacích staniciach čistiarní komunálnych a priemyselných odpadových, respektíve všade tam, kde je potreba separácie plávajúcich nerozpustných látok obsiahnutých v kvapaline.

Popis funkcie  

Voda privádzaná potrubím do priestoru čerpacej stanice nesúca so sebou nečistoty nateká do hrablicového koša, ktorého obvodový plášť je tvorený lamelami s požadovanou šírkou štrbiny. Nerozpustné plávajúce látky väčšie , ako je šírka štrbiny, sa zachytávajú na lamelách. Po naplnení objemu hrablicového koša je pomocou elektrického zdvíhacieho zariadenia vyzdvihnutý na úroveň nádoby určenej na zhrabky do ktorej sa preklopením vyprázdni. Po spustení na pôvodnú pozíciu opätovne plní svoju funkciu.

Technické údaje

Hrablicový kôš je umiestnený na vodiacom zariadení, ktoré zabezpečuje jeho správnu polohu a umožňuje jednoduchú manipuláciu. Zdvíhanie a spúšťanie hrablicového koša je zabezpečené elektrickým zdvíhacím zariadením. Ovládanie zdvíhacieho zariadenia a vyprázdňovanie hrablicového koša je manuálne, manipulácia vyžaduje prítomnosť jedného pracovníka  Šírka štrbín medzi hrablicovými lamelami je štandartne 10 mm, v prípade inej požadovanej veľkosti štrbiny je potrebné túto uviesť v objednávke.  

Materiálové prevedenie

Hrablicový kôš a vedenie je vyrobené z antikoróznej ocele triedy 17241.