Ručné a strojne stierané hrablice

 

Použitie

Hrablice HX sú určené na separáciu plávajúcich alebo voľne unášaných nečistôt z kvapaliny. Používajú sa prevažne v čistiarňach komunálnych a priemyselných vôd, vodárňach, prípadne zavlažovacích kanáloch, respektíve všade tam, kde je potreba separácie plávajúcich nerozpustných látok obsiahnutých v kvapaline prúdiacej otvoreným kanálom. Tvoria základný stupeň mechanického predčistenia vody.

Popis funkcie  

Voda privádzaná do kanála nesúca so sebou nečistoty preteká cez hrablicové lamely. Tieto sú z pásovej ocele s pevne stanovenou šírkou štrbiny ukotvené v nosnom ráme. Nerozpustné plávajúce látky väčšie , ako je šírka štrbiny, sa zachytávajú na lamelách. V stanovenom časovom intervale sa automaticky spustí zhrabovacie zariadenie, pozostávajúce zo stieracej lišty a čistiacich kief, ktoré zachytené nečistoty zotrie z lamiel do násypky a pracovnej komory hydraulického lisu. V pracovnej komore hydraulický lis zhrabky zlisuje, odvodní a dopravným potrubím dopraví do kontajnera. 

Technické údaje

Hrablice HX sú hnané elektromotorom cez hydrostatický prevod. Pracovný tlak hydroagregátu je 16 MPa. Ovládanie je plne automatizované s možnosťou nezávislého nastavenia časov stierania a lisovania zhrabkov. Štandartne sa zariadenie inštaluje do betónového kanála príslušnej šírky. Dopravné potrubie zlisovaných zhrabkov je možné viesť pod uhlom od 0° do 90°. Maximálna dopravná výška zlisovaných zhrabkov je 5 m. Šírka štrbín medzi hrablicovými lamelami je štandartne 6 mm, v prípade inej požadovanej veľkosti štrbiny je potrebné túto uviesť v objednávke.

Hydraulické parametre

TYP

REZMERY  KANÁLA

VÝKONOVÉ PARAMETRE HRABLÍC

ŠÍRKA   " Š "  

VÝŠKA  " H1 "

MAX. HLADINA VODY

MAX. PRIETOK

INŠTAL. PRÍKON

( mm )

( mm )

( mm )

Q ( l / s )

N ( kW )

 

400

400

200

13

0,75

HX 400

400

800

400

25

0,75

 

400

1300

650

40

1,1

 

500

500

250

20

0,75

HX 500

500

900

500

40

1,1

 

500

1300

700

60

1,5

 

600

600

300

30

0,75

HX 600

600

900

500

50

1,1

 

600

1300

800

80

1,5

 

 Materiálové prevedenie

Strojne stierané hrablice sú z antikoróznej ocele triedy 17241. Hydraulický agregát je z bežnej konštrukčnej ocele s povrchovou úpravou syntetickým náterom. Elektrický rozvádzač je v plastovom prevedení, krytie IP 54

Objednávanie

V objednávke je potrebné uviesť :

šírku kanála

výšku kanála

požadovaný prietok

požadovanú šírka medzery medzi lamelami – ak je iná ako štandartná

minimálnu a maximálnu hladinu pred hrablicami

miesto a termín dodávky

kontaktného pracovníka, telefón, fax, príp. ďalšie požiadavky

počet kusov  

Špecifikácia dodávky

Súčasťou dodávky sú strojne stierané hrablice vrátane hydraulického lisu na zhrabky, elektrického rozvádzača, systému ovládania a dopravného potrubia na zhrabky ukončeného prírubou v celkovej dĺžke 200 mm od bočnej steny nosného rámu hrablíc. Základné prevedenie zabezpečuje kotvenie strojne stieraných hrablíc rámom k nosnej konštrukcii o rozstupe kotviacich skrutiek  A x B. Prípadne iné požiadavky kotvenia a pripojenia ku kanálu je potrebné upresniť.

Termíny

Ponuku vypracujeme do 3 dní. Dodávka zariadenia je cca 10 týždňov.

Záruky, servis

Záruka na zariadenie je 24 mesiacov. Záručný servis je do dvoch dní, pozáručný do dvoch týždňov od prijatia oznámenia o poruche.

Výhody zariadenia

Vysoká životnosť zariadenia  

Jednoduchá obsluha.  

Minimálne nároky na obsluhu.  

Vysoká účinnosť mechanického predčistenia kvapalín  

Hrablicové lamely sú po zotrení plávajúcich a unášaných nerozpustných látok naviac čistené čistiacimi kefami.  

Žiadne pohybujúce sa časti zariadenia nie sú pod hladinou kvapaliny  

Separácia plávajúcich nerozpustných látok a ich lisovanie a odvodnenie obsiahnuté v jednom zariadení  

Hydrostatický prevod veľmi účinne ochraňuje hnací elektromotor proti poškodeniu z dôvodu jeho preťaženia