Lisovanie zhrabkov

 

Použitie

Hydraulický lis na zhrabky HLX je určený na lisovanie a odvodnenie zhrabkov a ich následnú dopravu do kontajnera.

Popis funkcie  

Zhrabky dopravené do násypky hydraulického lisu padajú do pracovnej komory lisu. V pracovnej komore dochádza pomocou piesta , ktorý koná priamočiary vratný pohyb k lisovaniu a odvodneniu zhrabkov. Tieto sú následne dopravované dopravným potrubím do kontajnera. V prípade potreby je možné pred lisovaním zhrabky preplachovať vodou z dôvodu odstránenia zbytkových rozpustných látok

Technické údaje

Hydraulický lis na zhrabky HLX je hnaný elektromotorom cez hydrostatický prevod. Pracovný tlak hydroagregátu je 16 MPa. Ovládanie je plne automatizované s možnosťou nezávislého nastavenia časov lisovania zhrabkov. Dopravné potrubie zlisovaných zhrabkov je možné viesť pod uhlom od 0° do 90°. Maximálna dopravná výška zlisovaných zhrabkov je 5 m. V prípade potreby dopravovať zlisované zhrabky na väčšiu vzdialenosť je možné hydraulický lis doplniť o pásový prípadne závitovkový dopravník.

Materiálové prevedenie

Hydraulický lis na zhrabky HLX sú z antikoróznej ocele triedy 17241. Hydraulický agregát je z bežnej konštrukčnej ocele s povrchovou úpravou syntetickým náterom. Elektrický rozvádzač je v plastovom prevedení, krytie IP 54