Miešadlá na homogenizáciu kvapalím MX

 

Použitie

Ponorné axiálne miešadlá slúžia na homogenizáciu, miešanie a cirkuláciu kvapalín v čistiarňach odpadových vôd, priemysle a stavebníctve. Miešadlá sú vhodné pre menšie kruhové nádrže a nádrže obdĺžnikového pôdorysu.

Popis funkcie

Zariadenia využívajú k miešaniu efekt prúdového toku, ku ktorému boli vyvinuté lopatkové obežné kolesá, ktoré udeľujú kvapaline veľký axiálny tok a rovnomernú rýchlosť pozdĺž celej lopatky obežného kolesa.

Technické údaje

Ponorné miešadlá MX sa skladajú z elektromotora, upchávkového telesa, obežného kolesa a nosnej konzoly spojených v jeden celok. Táto konštrukčná zostava vytvára z miešadiel MX jednoduchý kompaktný celok, ktorý predstihuje konvenčné miešadlá v investičných nákladoch ako aj  prevádzkovej spoľahlivosti.

Lopatkové obežné koleso pozostáva z náboja a dvoch až štyroch obežných lopatiek  s optimálne stanoveným hydraulickými parametrami. Lopatkové obežné koleso je priamo nainštalované na rotore ponorného elektromotora. Je zhotovené technológiou presného liatia v materiálovom prevedení 17 241. Motor ponorný indukčný 4 pólový motor s kotvou nakrátko. Plášť motora ako aj jeho veká sú zhotovené technológiou presného liatia v materiálovom prevedení 17 241. Chladenie motora je zabezpečené prevodom tepla z plášťa motora do miešanej kvapaliny. Utesnenie hriadeľa zabezpečuje jedna vonkajšia mechanická upchávka s čelným tesnením inštalovaná v upchávkovom telese kombinovaná s vnútorným tesnením a olejovou náplňou.  

Nosná konzola pozostáva z dvoch upínacích objímok, nosnej konzoly a kotviacej dosky. Upínacími  objímkami sa upevňuje miešadlo k nosnej konzole. Nosná konzola je vybavená závesným okom s priemerom otvoru 20 mm slúžiacim pre inštaláciu manipulačného lanka prípadne reťaze. Kotviaca doska slúži k upevneniu miešadla pri jeho  inštalácii v nádrži.  

Výkonové parametre – 4 m výška vodného stĺpca:

 

Veľkosť

Inštalovaný

výkon

(kW)

Odoberaný

príkon

(kW)

Energetická

využiteľnosť

(W m-3)

Maximálny objem

nádrže

(m3)

Maximálny rozmer

B x L

(m)

Hmotnosť

(kg)

MX 1,1

1,1

0,9

12

75

3x6,25

22

MX 1,5

1,5

1,3

12

108

3x9

28,5

MX 3,0

3,0

2,7

10

270

4x16

38

MX 7,5

7,5

7,1

9

800

10x20

52

Špecifikácia dodávky

Súčasťou dodávky je miešadlo MX vrátane nosnej konzoly a elektrického kábla v dĺžke 10 m.

Na samostatnú objednávku naviac dodávame vodiacu konzolu, spúšťacie zariadenie a sondu na sledovanie prípadného prieniku kvapaliny do upchávkového telesa.

Materiálové prevedenie vodiacej konzoly a spúšťacieho zariadenia je oceľ 17 241.  

Termíny

Ponuka do 3 dní. Dodávka 2 až 6 týždňov.

Záruky a servis

Záruka na zariadenie je 24 mesiacov. Záručný servis je do dvoch dní, pozáručný do dvoch týždňov od prijatia oznámenia o poruche.

Výhody

- Jednoduchá konštrukcia

- Optimálny pomer cena/výkon

- Jednotlivé konštrukčné diely sú vyrábané technológiu presného liatia v materiálovom prevedení 17 241

 - Maximálny miešací výkon  zabezpečený optimálnym zoradením prúdového toku vďaka pohybovej voľnosti kotvenia miešadla na vodiacej konzole

 - Materiálové prevedenie zabezpečuje vysokú životnosť i u kvapalín s  obsahom abrazívneho materiálu