Rotačné sito RX

 

 

Použitie

Rotačné sito je určené na separáciu plávajúcich a unášaných hrubých nečistôt z kvapaliny. Je vhodné ako prvý stupeň mechanického predčistenia na čistiarňach komunálnych a priemyselných odpadových vôd, ako i všade tam kde je potrebné oddeľovať pevnú a kvapalnú fázu do minimálnej veľkosti pevných častíc 5 mm.

Popis funkcie

Kvapalina obsahujúca pevné plávajúce látky nateká  gravitačne do rotačného sita cez prítokové hrdlo. Čistená kvapalina preteká cez sito vrátane nerozpustných látok menších ako perforácia sita. Oddelené plávajúce nerozpustné látky sú riadene stierané stieracími ramenami do násypky a pracovnej komory hydraulického lisu. V pracovnej komore  hydraulický lis zhrabky zlisuje, odvodní a dopravným potrubím dopraví do kontajnera.

Technické údaje

Rotačné sito je hnané elektromotorom cez hydrostatický prevod. Pracovný tlak hydroagregátu je 16 Mpa. Ovládanie je plne automatizované s možnosťou nezávislého nastavenia časov stierania a lisovania zhrabkov. Prítok vody do rotačného sita je možný z ľavej alebo pravej strany podľa požiadavky zákazníka. Štandartné pripojenie na kanalizačné potrubie je pomocou kanalizačnej spojky príslušnej svetlosti. V prípade požiadavky je možné previesť pripojenie pomocou príruby, respektíve iným požadovaným spôsobom. Dopravné potrubie zlisovaných zhrabkov je možné viesť pod  uhlom 45° alebo 90°. Maximálna dopravná výška zlisovaných zhrabkov je 5 m.

 Hydraulické parametre

TYP

PRIEMER PRÍTOKOVÉHO POTRUBIA

Ø OTVOROV PERFORÁCIE SITA

MAXIMÁLNY PRIETOK

DN ( mm )

( mm )

Q ( l/s )

RSX 300

150

5,   6,   8,   10,

 

9

200

16

RSX 400

300

35

400

50

RSX 500

500

80

600

100

Materiálové prevedenie

Rotačné sito je vyrobené z ocele 17241. Hydraulický agregát je z bežnej konštrukčnej ocele s povrchovou úpravou syntetickým náterom. Elektrický rozvádzač je v plastovom prevedení, krytie IP 54.  

Špecifikácia dodávky

Súčasťou dodávky je rotačné sito vrátane hydraulického lisu na zhrabky, elektrického rozvádzača, systému ovládania a dopravného potrubia na zhrabky ukončeného prírubou  DN 150, PN 6 v celkovej dĺžke 200 mm nad priemerom D1. Základné prevedenie zabezpečuje kotvenie rotačného sita rámom k nosnej konštrukcii s rozstupom kotviacich skrutiek  A x B. Prípadne iné požiadavky kotvenia a pripojenia k vtokovému potrubiu je potrebné upresniť.  

Termíny

Ponuku vypracujeme do 3 dní. Dodávka zariadenia je cca 10 týždňov.

Záruky, servis

Záruka na zariadenie je 24 mesiacov. Záručný servis je do dvoch dní, pozáručný do dvoch týždňov od prijatia oznámenia o poruche.  

Výhody zariadenia

V prípade zaplavovania pracovného priestoru rotačného sita – povodne, výpadok elektrickej energie v čerpacej stanici atď., rotačné sito zabraňuje vyplavovaniu zhrabkov do okolitého priestoru i pri  úplnom zaplavení ( zatopení ) zariadenia, čím účinne chráni čerpadlá a ďalšie strojné zariadenia i pri výnimočných prevádzkových stavoch.

- Vysoká účinnosť mechanického predčistenia kvapalín.

- Separácia plávajúcich nerozpustných látok a ich lisovanie a odvodnenie obsiahnuté v jednom zariadení.  

- Zariadenie je možné inštalovať priamo v čerpacích staniciach, čo umožňuje odbúrať   používanie drviacich čerpadiel – zníženie spotreby el. energie na prečerpávanie a čistenie kvapalín.

- Hydrostatický prevod veľmi účinne ochraňuje hnací elektromotor proti poškodeniu z dôvodu jeho preťaženia.

- Zariadenie môže byť naviac na požiadavku vybavené vodotesným dnom a odtokovým potrubím predčistenej vody, takže je možné prevádzať mechanické čistenie kvapalín bez potreby budovania betónových žľabov alebo nádrží priamo na výtoku zo závitovkových čerpadiel inštalovaných v čerpacích staniciach.

- Zariadenie je možné inštalovať i na mechanické predčistenie prívalových vôd, ktoré sú v ďalšom odľahčované priamo do recipientu.

- Vysoká životnosť zariadenia.

- Minimálne nároky na obsluhu.